Andmekaitse ja töötlemise põhimõtted

Kehtivad alates…

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja kasutamist MTÜ Vali ennast (edaspidi Vali ennast) veebilehel https://www.sinaoledkingitusmaailmale.ee (edaspidi veebileht).

Vali ennast on isikuandmete vastutav töötleja ning ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le, kui see peaks olema vajalik toimingute teostamiseks veebilehel.

MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid, ostavad tooteid või edastavad Vali ennast omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine või Vali ennast meili teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Vali ennast poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Kogume veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:
– kasutaja e-posti aadress – kasutaja liitumisel meililistiga või e-kirja saatmisel;
– Kasutaja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress –poest tooteid teenuseid ostes

Vali Ennast võib kasutada ka Google vormi registreerimis ankeedina ja kõik Google vormi kaudu kogutud isikuandmed kuuluvat samuti selle Andmekaitse ja -töötlemise põhimõtete alla.

Kõik sündmused salvestatakse videonaja tehakse ka pilte. Sündmustel osalemisel osaleja annab loa kasutada endast pilte ja videosi turundusmaterjalina.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Vali ennast kasutab isikuandmeid:
– kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks ürituste piletid, lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
– kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest, festivalidest,

Vali ennast kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Vali ennast säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi säilitatakse seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Vali ennast rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:
– avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
– nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
– nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
– nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile valiennastinfo@gmail.com vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Vali ennast meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu või teatades sellest e-maili teel valiennastinfo@gmail.com

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Vali ennast jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil valiennastinfo@gmail.com

0